//اصول اولیه رنگ شناسی

اصول اولیه رنگ شناسی

همه ما با رنگ آشناییم اما تا حالا شده از خودتون بپرسید رنگ چیه؟

رنگ از منظر فیزیک یک طول موج مرئی است اما از منظر هنر چه طور؟ هنر برای اجسام دو ویژگی قائل است: رنگ و فرم یا همان شکل. بدون رنگ فرم ها بسیار خشن و زمخت خواهند بود. دنیایی را تصور کنید که همه چیز سفید یا مشکی است. همه چیز خسته کننده و تیره خواهد شد. لذت پاییز در طوفان رنگهاست و لذت بهار در دیدن سبزی و تازگی, زمستان در تضاد رنگها با سفید معنی میشود و در مجموع شور و شوق هستی در همین رنگ ها خلاصه میشود.

رنگ شناسی فصل

رنگ مناسب هر فصل

 

اولین بار یونگ بر روی رنگها تحقیقات علمی را انجام داد اما هیچ کس نمیداند چه کسی اولین بار رنگها را مورد مطالعه قرار داد. یونگ رنگهای مختلف را با هم ترکیب نمود و از ترکیب سه رنگ آبی قرمز سبز که رنگهای نور مرئی هستند به رنگ سفید رسید. از ترکیب دو به دو این رنگها نیز سه رنگ ماژنتا magenta , آبی cyan و زرد yellow را تولید نمود. هر جا که نور وجود دارد رنگ نیز هست هر جسمی با توجه به رنگ نور محیط و همچنین رنگ خودش میتواند به رنگی خاص دیده شود. از آبی دریا و آسمان تا رنگ قرمز خون همه جز رنگهای طیف مرئی است که در محیط اطراف دیده میشوند. چشم انسان از طیف رنگی قرمز تا بنفش را میتواند ببیند. هرچیزی کمتر از آن مادون قرمز و فرا تر از این طیف فرابنفش نامیده میشود که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.

جسم با رنگ سفید هیچ نوری را به خود جذب نمیکند و برخلاف آن رنگ سیاه مطلق همه رنگها را جذب خود میکند.

رنگهای اصلی:

قرمز آبی و زرد 

فاصله رنگهای اصلی نیز پر از رنگهایی است که در بین رسیدن از این رنگها به همدیگر ایجاد میشوند. از رنگ قرمز تا زرد نارنجی و پرتقالی است. از آبی تا قرمز کاربنی و بنفش قرار گرفته است و سبز و زنگاری نیز در فاصله آبی و زرد قرار میگیرد. همین پیوستگی رنگهاست که موجب میشود اختلاف نظر هایی در خصوص رنگ اجسام بین افراد به وجود بیاید.

از ترکیب رنگهای اصلی رنگهای ثانویه ایجاد میشود و از ترکیب رنگهای اصلی با رنگهای ثانویه رنگهای دسته سوم. مجموعا دوازده رنگ ایجاد میشود که دایره رنگ را به وجود می آورند.

رنگ از منظر زیبا

  • امپرسیون یا احساس عینی و بصر
  • اکسپرسیون یا هیجان و تاثیر بیانی
  • کنستراکسیون یا ساختمان (سمبولیک)

منظور از امپرسیون رنگ، احساس رنگ و مقصود از اکسپرسیون رنگ، حالت رنگ است . به درجات مختلف تاریکی و روشنی یک رنگ (تونالیته) می گویند. اختلاف، تقابل و تفاوت مابین ماهیت و حالت های گوناگون رنگ را ( کنتراست ) می گویند .

کلمات کلیدی:

رنگ, رنگ شناسی, اصول و مبانی رنگ شناسی, رنگ اولیه, رنگ ثانویه, رنگ شناسی لباس

توسط |2020-12-10T04:59:45+00:00دسامبر 10th, 2020|رنگ شناسی|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه